Obituaries

Angelita Zarate Guillen thumbnail

Angelita Zarate Guillen

July 9, 1965 - September 24, 2012

Carmen Sandoval Madrigal thumbnail

Carmen Sandoval Madrigal

September 1, 1911 - September 24, 2012

Peter Rolando Villarreal thumbnail

Peter Rolando Villarreal

June 25, 1948 - September 20, 2012

Antonia R. Vela thumbnail

Antonia R. Vela

May 31, 1919 - September 20, 2012

Pomposo Antonio Ramirez thumbnail

Pomposo Antonio Ramirez

April 24, 1953 - September 14, 2012

Aurelio Lopez thumbnail

Aurelio Lopez

December 12, 1934 - September 13, 2012

Andrea T. Castillo thumbnail

Andrea T. Castillo

March 26, 1925 - August 31, 2012

Jovanne Lopez thumbnail

Jovanne Lopez

December 21, 2003 - August 17, 2012

Gustavo Joel Hernandez Lopez thumbnail

Gustavo Joel Hernandez Lopez

August 7, 1958 - August 16, 2012

Maria Del Carmen Sawyer thumbnail

Maria Del Carmen Sawyer

August 20, 1925 - August 10, 2012