Obituaries

Severo Morales thumbnail

Severo Morales

January 10, 1950 - January 14, 2013

Edwin G. Atwell, Jr. thumbnail

Edwin G. Atwell, Jr.

May 28, 1960 - January 12, 2013

Rolando Mendiola thumbnail

Rolando Mendiola

January 18, 1965 - January 10, 2013

Maria Ernestina Gonzalez thumbnail

Maria Ernestina Gonzalez

April 12, 1927 - January 5, 2013

Petra G. Garza thumbnail

Petra G. Garza

January 21, 1915 - January 2, 2013

Luis Gonzalez thumbnail

Luis Gonzalez

December 28, 1925 - January 1, 2013

Josefina T. Rubalcaba thumbnail

Josefina T. Rubalcaba

January 17, 1925 - January 1, 2013

Manuel Cisneros thumbnail

Manuel Cisneros

June 17, 1936 - December 29, 2012

Maria Luisa Arriaga thumbnail

Maria Luisa Arriaga

June 28, 1949 - December 25, 2012

Jose Angel Tovias thumbnail

Jose Angel Tovias

August 2, 1931 - December 23, 2012