Obituaries

Francisco Gutierrez thumbnail

Francisco Gutierrez

October 4, 1923 - December 20, 2009

Raul Villarreal, Jr. thumbnail

Raul Villarreal, Jr.

June 18, 1930 - December 7, 2009

John E. Fitzgibbon, Jr. thumbnail

John E. Fitzgibbon, Jr.

November 16, 1945 - December 6, 2009

Ricardo Martinez thumbnail

Ricardo Martinez

December 5, 1936 - November 29, 2009

Damaso Gonzales thumbnail

Damaso Gonzales

December 11, 1917 - November 27, 2009

Felicitas Hernandez thumbnail

Felicitas Hernandez

September 27, 1914 - November 21, 2009

Madina Angela Luna thumbnail

Madina Angela Luna

December 19, 1998 - November 17, 2009

Rene Mario Garcia

April 20, 1938 - November 8, 2009

Juan Jose Montemayor thumbnail

Juan Jose Montemayor

March 5, 1927 - November 1, 2009

Romanita  G. Chandarlis thumbnail

Romanita G. Chandarlis

August 10, 1947 - October 29, 2009