Obituaries

Oralia  Perez thumbnail

Oralia Perez

May 18, 1930 - January 14, 2021

Visitation:
Monday, January 25, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Ruben V.  Martinez thumbnail

Ruben V. Martinez

February 19, 1934 - January 13, 2021

Visitation:
Friday, January 22, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Service:
Saturday, January 23, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Oscar E.  Rodriguez thumbnail

Oscar E. Rodriguez

December 1, 1939 - January 13, 2021

Marina  Montes thumbnail

Marina Montes

December 26, 1931 - January 10, 2021

Sergio Lucio  De La Parra thumbnail

Sergio Lucio De La Parra

February 8, 1946 - January 10, 2021

Francisco “Mora”  Fanelle, Sr. thumbnail

Francisco "Mora" Fanelle, Sr.

November 25, 1923 - January 10, 2021

Visitation:
Monday, January 18, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Service:
Tuesday, January 19, 2021

Christ the King Catholic Church

Alma Alicia   Trevino thumbnail

Alma Alicia Trevino

February 4, 1949 - January 10, 2021

Visitation:
Wednesday, January 20, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Dora Elvira  Garza thumbnail

Dora Elvira Garza

August 16, 1949 - January 8, 2021

Luis Andres  Solis thumbnail

Luis Andres Solis

November 30, 1940 - January 8, 2021

Visitation:
Wednesday, January 13, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Gloria C.  Gutierrez thumbnail

Gloria C. Gutierrez

October 30, 1924 - January 5, 2021

Visitation:
Monday, January 11, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services

Service:
Tuesday, January 12, 2021

Fred Dickey Funeral & Cremation Services